" />

Reguli / Rules

HOME  NEWS  GPRD  80s KEYBOARD MUSEUM  REGULI / RULES  FORUM  UPLOAD  DOWNLOAD  DONATE  CONTACT

ENGLISH LANGUAGE

orgaforum.ro has published a new GDPR-compliant Privacy Policy as of 24 May 2018.

This site complies with The Children's Online Privacy Protection and as such cannot accept registrations from users under the age of 18 without a written permission document from their parent or guardian.

Continued use of orgaforum.ro indicates your acceptance of this policy. Thanks for your time!

Your Registration Agreement

For your convenience and future reference, the forum registration agreement, which you agree to when becoming a member, is repeated below:

You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the moderators or the owner of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, forum moderators, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owner and moderators of this forum and any related websites to this forum. The owner of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason. We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.

While most of the resources available in this forum are provided freely to all registered members, the forum, and the accompanying web site orgaforum.ro certainly are not free. The costs of maintaining this site, which now amounts to several thousand euro each year, is provided by the "Premium members." Within the forum, supporting members have the word "Premium" listed by their username along with the forum "ranking" (Novice,..., Senior Member).

It is easy to become a Premium members . Simply make a donation. Is a DONATE button you can use to make a donation. Note that folks who become orgaforum performers or who contribute styles or articles to the main web site are also considered "Premium." The minimum donation is 20 euros per year.

Once a member is designated as a "Premium" that status remains for "1 year " so you are not required to donate every day, but you certainly may do so. (Of course, this assumes that we will have a regular influx of new visitors who decide to become supporters of the site and thus keep it operational.) Besides providing support for this forum and the web site, "Premium" also have access to the Charter Members category where there are several boards exclusive to the supporting members.

Supporting the site is, of course, entirely optional. But if you are enjoying the use of the "http://orgaforum.ro", please do consider becoming a "supporting" member.


Access to download:

"Guests" - not allowed

"Member" - 5 files per day (free file category )

"Premium" - 20 files per day (free file & premium file category )

To protect our site, file downloads are limited to a total daily.

Thank you for reading these rules!

LIMBA ROMANA

orgaforum.ro a publicat o nouă Politică de confidențialitate conformă cu GDPR începând cu 24 mai 2018.

Acest site respectă Protecția confidențialității online a copiilor și, ca atare, nu poate accepta înregistrări de la utilizatorii cu vârsta sub 18 ani fără un document scris cu permisiunea părintelui sau tutorelui lor.


Utilizarea în continuare a orgaforum.ro indică acceptarea dumneavoastră a acestei politici. Mulțumesc pentru timpul acordat!

Acordul dvs. de înregistrare

Pentru comoditatea dumneavoastră și referințe viitoare, acordul de înregistrare pe forum, cu care sunteți de acord când deveniți membru, este repetat mai jos:

Sunteți de acord, prin utilizarea acestui forum, că nu veți posta niciun material care este fals, defăimător, inexact, abuziv, vulgar, odios, hărțuitor, obscen, profan, cu orientare sexuală, amenințător, invaziv asupra vieții private a unei persoane, materiale pentru adulți , sau în alt mod încălcând orice lege internațională sau federală a Statelor Unite. De asemenea, sunteți de acord să nu publicați niciun material protejat prin drepturi de autor decât dacă dețineți drepturile de autor sau dacă aveți acordul scris al proprietarului materialului protejat prin drepturi de autor. Spam-ul, inundațiile, reclamele, scrisorile în lanț, schemele piramidale și solicitările sunt de asemenea interzise pe acest forum.

Rețineți că este imposibil pentru moderatori sau proprietarul acestui forum să confirme validitatea postărilor. Vă rugăm să rețineți că nu monitorizăm în mod activ mesajele postate și, ca atare, nu suntem responsabili pentru conținutul conținut. Nu garantăm acuratețea, completitudinea sau utilitatea oricărei informații prezentate. Mesajele postate exprimă opiniile autorului și nu neapărat opiniile acestui forum, moderatorilor forumului sau proprietarului acestui forum. Oricine consideră că un mesaj postat este inacceptabil este încurajat să notifice imediat un administrator sau un moderator al acestui forum. Personalul și proprietarul acestui forum își rezervă dreptul de a elimina conținutul inacceptabil, într-un interval de timp rezonabil, dacă determină că eliminarea este necesară. Acesta este un proces manual, totuși, vă rugăm să rețineți că este posibil să nu poată elimina sau edita anumite mesaje imediat. Această politică se aplică și informațiilor despre profilul membrului.

Rămâneți singurul responsabil pentru conținutul mesajelor dvs. postate. În plus, sunteți de acord să despăgubiți și să lăsați inofensivi proprietarul și moderatorii acestui forum și a oricăror site-uri web conexe acestui forum. Proprietarul acestui forum își rezervă, de asemenea, dreptul de a vă dezvălui identitatea (sau orice alte informații conexe colectate pe acest serviciu) în cazul unei plângeri oficiale sau a unei acțiuni legale care decurg din orice situație cauzată de utilizarea de către dvs. a acestui forum.

Aveți posibilitatea, pe măsură ce vă înregistrați, să vă alegeți numele de utilizator. Vă sfătuim să păstrați numele corespunzător. Cu acest cont de utilizator pe care urmează să vă înregistrați, sunteți de acord să nu oferiți niciodată parola unei alte persoane, cu excepția unui administrator, pentru protecția dumneavoastră și din motive de valabilitate. De asemenea, sunteți de acord să NU utilizați NICIODATĂ contul altei persoane din niciun motiv. De asemenea, vă recomandăm FOARTE să utilizați o parolă complexă și unică pentru contul dvs., pentru a preveni furtul contului.

După ce vă înregistrați și vă conectați la acest forum, veți putea completa un profil detaliat. Este responsabilitatea dumneavoastră să prezentați informații curate și corecte. Orice informație pe care proprietarul sau personalul forumului o consideră inexacte sau vulgară va fi eliminată, cu sau fără notificare prealabilă. Pot fi aplicate sancțiuni corespunzătoare.

Vă rugăm să rețineți că la fiecare postare, adresa dvs. IP este înregistrată, în cazul în care trebuie să fiți interzis de pe acest forum sau să vă contactați ISP-ul. Acest lucru se va întâmpla numai în cazul unei încălcări majore a prezentului acord.

De asemenea, rețineți că software-ul plasează un cookie, un fișier text care conține fragmente de informații (cum ar fi numele de utilizator și parola), în memoria cache a browserului dumneavoastră. Acesta este folosit NUMAI pentru a vă menține conectat/deconectat. Software-ul nu colectează și nu trimite nicio altă formă de informații către computerul dumneavoastră.

Deși majoritatea resurselor disponibile în acest forum sunt oferite gratuit tuturor membrilor înregistrați, forumul și site-ul web însoțitor orgaforum.ro cu siguranță nu sunt gratuite. Costurile de întreținere a acestui site, care acum se ridică la câțiva sute euro în fiecare an, sunt asigurate de „membrii Premium”. În cadrul forumului, membrii susținători au cuvântul „Premium” listat după numele lor de utilizator împreună cu „clasamentul” forumului (novice,..., Senior Member).

Este ușor să devii membru Premium. Fă pur și simplu o donație. Este un buton DONATE pe care îl poți folosi pentru a face o donație. Rețineți că oamenii care devin interpreți orgaforum sau care contribuie cu stiluri sau articole pe site-ul web principal sunt, de asemenea, considerați „Premium”. Donația minimă este de 20 de euro pe an.

Odată ce un membru este desemnat ca „Premium”, acel statut rămâne pentru „1 an”, așa că nu trebuie să donați în fiecare zi, dar cu siguranță o puteți face. (Desigur, aceasta presupune că vom avea un aflux regulat de noi vizitatori care decid să devină susținători ai site-ului și, astfel, să-l mențină operațional.) Pe lângă furnizarea de suport pentru acest forum și site-ul web, „Premium” au și acces la Categoria de membri fondatori în care există mai multe consilii exclusive pentru membrii susținători.

Susținerea site-ului este, desigur, complet opțională. Dar dacă te bucuri de
utilizarea „http://orgaforum.ro”, vă rugăm să luați în considerare să deveniți un membru „de susținere”.


Acces pentru descărcare:

„Invitați” - nu este permis

„Membru” - 5 fișiere pe zi (categoria de fișiere libere)

„Premium” - 20 de fișiere pe zi (fișier libere și categoria de fișiere premium)

Pentru a ne proteja site-ul, descărcările de fișiere sunt limitate la o zi totală.

Contul premium este valabil un an.

Vă mulțumim că ați citit aceste reguli!